Välkommen till den lilla personliga redovisningsbyrån

"Vår affärsidé är att erbjuda kvalificerade redovisningstjänster med ett personligt engagemang”

Vi är en Auktoriserad redovisningsbyrå som erbjuder hjälp med allt inom redovisning. Vi åtar oss att sköta ekonomin för hela din affärsverksamhet eller delar av den, antingen på plats hos dig eller här hos oss.

Vi arbetar främst med små och medelstora företag, ofta ägarledda fåmansbolag. Vi månar om den personliga kontakten och kontinuiteten. Wällstedts har en stabil personalsituation, vilket betyder att du som kund möter samma konsult, år efter år.

Vi är medlemmar i FAR. Det betyder att vi förbinder oss att följa Sveriges redovisningsstandard, REKO och genomgår regelbunden kvalitetssäkring. Vi följer därmed
FARS allmänna villkor.

Fokusera på dina affärer – så håller vi fokus på din bokföring.